Competitieleider/wedstrijdleider NOWB Wlodek Roszyk
houdt eer aan zichzelf en trekt zich terug!

De competitieleider van de worstelbond en tevens voorzitter van de worstelclub Pehlivan, Wlodek Roszyk, heeft zijn functie bij de NOWB neergelegd. In een schrijven, dd 11 april 2003, zegt hij oa weinig tot onvoldoende medewerking te krijgen van het bondsbestuur en van een aantal verenigingen, waardoor hij zijn functie niet naar behoren kan vervullen.

Dit besluit van de competitieleider/wedstrijdleider is zeer onaangenaam voor de bond, omdat dit midden in het wedstrijdseizoen valt. Het toch al overbelaste bondsbestuur moet hierdoor weer extra acties ondernemen ivm de lopende centrale trainingen en internationale en nationale wedstrijden.

Wij hopen niet dat het opstappen van de heer Wlodek Roszyk te maken heeft met het recent gewonnen protest van Body Fit inzake het onreglementaire opstellen van Poolse worstelaars op 7 december 2002. De uitslag van het protest is nl op 9 april, twee dagen voor hij zijn terugtrekkingsvrief schreef, naar hem verzonden.

Het bestuur van de NOWB had naar aanleiding van dit incident waarbij 2 Poolse worstelaars, volgens Body Fit, onreglementair aan de wedstrijd mee deden een aparte commissie in het leven geroepen olv scheidsrechter Jan Loffeld.
Na een langdurig onderzoek werd Body Fit uiteindelijk gedeeltelijk in het gelijk gesteld, een Pool heeft duidelijk aantoonbaar in de Poolse competitie meegedaan en de andere stond wel op de lijst met beschikbare worstelaars, maar op de website van de Poolse bond zijn geen uitslagen van hem te vinden. Zijn naam komt ook niet voor op de ranglijsten. Body Fit zelf blijft bij haar standpunt, omdat er aan een ander artikel in het competitiereglement niet is voldaan door Pehlivan, nl: "Vóór de aanvang van de competitie dient de buitenlandse worstelbond een verklaring af te geven, dat de desbetreffende worstelaars in eigen land niet aan de competitie deelnemen".

Body Fit onderneemt echter geen verdere stappen, maar zal tijdens de eerstkomende algemene jaarvergadering aandringen op een betere controle en handhaving van de reglementen.


De Nederlandse Olieworstelbond (NOB) is opgericht door drs Veyis Güngör, Mohamed el-Fers (intiatiefnemers olieworstelen in Nederland), Ahmet Akgül, Nejdet Büber, Osman Memisoglu en Zeki Güngör. Het Bondskantoor (tot juni ´99 onder leiding van de heer Ergün Sahin) bevond zich in de Groen van Prinstererstraat 45, Amsterdam.

 

All sites © 2000 Mohamed el-Fers and MokumTV Amsterdam
MokumTV ® is a registered trademark of the Mokum Plus Foundation.